Monthly Archives: september 2016


Lunch meeting Today: trial run at the 850 MHz

Det b2016-06-21 16.12.08lir først en kort samling i 3069 (inkl. kaffi) før vi går samlet ned til Thormøhlens gate 55A for en omvisning i det nye NNP-bygget.  Dette er en utmerket anledning til å teste det nye spektrometeret. Ta med en prøve i et standard 7″ NMR-rør og indiker hvilke eksperimenter du ønsker og eventuelle parametere så kjører vi prøven. Fra i dag og til kommende mandag vil 850 MHz spektrometeret kjøre IconNMR og vil være tilgjengelig gratis for brukere ved Kjemisk institutt. Hilsen Jarl, José og Olav

Åpen høring om strategi for digitalisering

UiB er ferd med å utvikle en generell digitaliseringsstrategi. Denne skal støtte opp om og utdype UiBs strategi ved å beskrive hvordan Universitetet i Bergen skal utnytte de mulighetene digitalisering gir for å nå våre mål og hvordan vi kan utnytte de strukturelle endringene digitalisering medfører. Et utvalg har lagt fram utkast til digitaliseringsstrategi i fem punkter: Gjennomgående digitalisert infrastruktur; Brukerorienterte digitale tjenesterr;  Det digitalt inviterende universitet;  Det administrativt selvbetjente universitet; og En kultur for endrings- og gjennomføringsevne. Alle UiB-ansatte på Nygårdshøyden er invitert til høringsmøte på torsdag 22. september kl. 1430-16, sted: Stort auditorium i Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Fosswinckels gate 6.

Welcome Max!

KokobunMax Akira Endo Kokubun is recently hired as a postdoctoral researcher focusing on mathematical modelling and numerical simulation of colloid transport in porous media. The project is led by Kristine Spildo in collaboration with Florin Radu from the math department and funded by Akademiaavtalen.

Max is from Rio de Janeiro, Brazil, and before joining us he was working with mathematical modelling and analysis of liquid-gas filtration combustion, with emphasis on multicomponent effects. He holds a physics degree and both Master and PhD degrees in Aerospace Engineering, all from Brazil.

 

Welcome to Jarand!

JarandJarand Gauteplass is recently hired as a postdoctoral researcher on a project focusing on CO2 injectivity and storage in the subsurface. The project is supervised by Prof. Tanja Barth and the overall objective is to mitigate loss of CO2 injectivity near the injection well caused by hydrate formation and salt precipitation. The project is funded by NFR / CLIMIT.

Previously, Jarand has been characterizing multiphase fluid flow in heterogeneous porous media at various length scales. He holds a PhD in reservoir physics from the physics department @ UiB.

Billett til Forskar Grand Prix…

Du får billettar her.

Velkomen, Mildrid!


DSC_0746Mildrid Kyte er nyleg tilsett som universitetsstipendiat i 
realfagdidaktikk med tilknyting til kjemisk institutt. Ho har tidlegare gått på lektorprogrammet i naturvitskap og matematikk med spesialisering i kjemi og biologi her ved UiB, og er nyleg ferdig med master i miljøkjemi og helse ved Københavns Universitet med masteroppgåva «Atmospheric Chemistry of Organic Nitriles and Sulphur Compounds». 

 

← Previous page