About nkjenView all posts by nkjen

3 timers – HMS / 3h HSE seminar

Torsdag 24. november kl 9-12 vil forelesere og teknisk stab 
på Kjemisk institutt gjennomføre eit HMS-seminar med fokus 
på laboratoriepraksis.
Thursday November 24 at 9-12 am, the chemistry department 
will join in a seminar focussed on HSE-issues at the 
laboratory.

 Film – pizza – chill(i)

FilmkveldKFUH16

Med over 100 oppmøtte studenter var film(Mulan)kvelden med KFU stor suksess! 
Et avbrekk i eksamenstiden med pizza og kos.
De koste seg masse. Dette skal de absolutt gjøre igjen.

Russerne KOMMER – ikke, men du kan dra dit de bor.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt.

Senteret eies og finansieres av NTNU og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø i fellesskap.

Søk midler fra Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

 

1)      Midler til faglig seminar i 2017 – søknadsfrist 15. desember 2016

2)      Midler til PhD-aktiviteter i 2017 – søknadsfrist 15. desember 2016

3)      Midler til faglig nettverksbygging 2017-18 – søknadsfrist 15. februar 2017

 

Mer om senteret: http://www.st-petersburg.uio.no/

Ka vil DE bli? – fagdager i kjemi

fagdag1H16

Nå er de her igjen, 24 av byens håpefulle fremtidskjemikere. I dag fra skolene i Arna og Åsane.

Høsten 2008 ble faget Utdanningsvalg innført i ungdomsskolen. Faget er obligatorisk for alle elever. Målet med faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.

Kjemisk institutt har deltatt siden oppstarten, og tilbyr fem fagdager pr skoleår for elever på 9. trinn.

Datoer for høsten 2016 er 4., 18., og 25. november.

Faglig leder er Bjørn Grung.

Teknisk leder er Inger J. Fjellanger

Husker du å søke etter PENGER?

Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/ 

Søknadsfrist er 1. desember, 2016

 

Ansatte (forskere) kan søke:

 

Studenter og stipendiater kan søke:

Julebord – Christmas party

Boldejur

Bjørn Grung mottok velfortjent heder

I tillegg til mange gode ord som årets beste underviser på MatNat. fikk han nevene fulle av penger, blomster og et diplom han ble stolt av. Som han selv sa i sin 3 minutters takketale har han nok av penger og blomster fra før. Diplomet er det første han har mottatt siden han tok en fjerdeplass i et durabelig 800 metersløp i Bergen vest en gang på sytti-tallet i konkuranse med tre andre.

Vi gratulerer

BjrnGrng-prix

← Previous page