About nkjkbView all posts by nkjkb

Stemningsfull masterseremoni

Foto: UiB

Foto: UiB

På fredag arrangerte MN masterseremoni i fullpakka Aula, med ca 150 deltakande MSc-kandidatar. Etter fine taler og vakre kunstneriske innslag, mottok MSc-kandidatane, ein etter ein, ei rose og helsingsbrev frå vår dekan. Arrangementet kan anbefalast til veiledarar og studentar – det er plass til fleire kjemistudentar til neste år!

Resultat frå val til Fakultetsstyret

Følgjande representantar er valgt som faste medlemmer i det nye Fakultetsstyret: For gruppe A: Tor Eldevik (MI), Bodil Holst (IFT), og Jan Arne Telle (II). For gruppe B: Lea Svendsen (GFI). For gruppe C: Lill Kristin Knudsen (MBI). For gruppe D: Ida Landmark Fjermestad,  og  Andreas Trohjell. Som nevnt tidlegare, vil Fakultetsstyret få to eksterne medlemmer: Jannicke Hilland og Jo Døhl.

BTO-dag i dag

btoimage001Husk at i dag, første tysdag i månaden, er Elisabeth hos oss frå kl 1200. Ta gjerne kontakt med henne om BTO-relaterte saker eller berre for å diskutere ein idé!

Helge i farta – og nytt Fakultetsstyre er klart

Universitetsstyret vedtok i går å tilsetje Helge Dahle for 4 nye år som dekan ved fakultetet. Dei vedtok også at Fakultetsstyret ved MN skal utvidast med eksterne styremedlemmer. Konsernsjef Jannicke Hilland, BKK, blir ny styreleiar og med seg får ho instituttleiar ved Kjemisk institutt UiO, dr. scient. Jo Døhl. Hilland har dr. scient.-grad frå IFT, og i den samanhengen samarbeidde ho m.a. med kjemometrigruppa på KI.

Foto. Dagens perspektiv

Foto. Dagens perspektiv

Valet på dei resterande medlemmene i Fakultetsstyret er også avslutta men ikkje publisert enda. 170531_fjermestad

Det er likevel klart at Ida, som er i avslutningsfasen på BSc-studiet i kjemi, har fått fornya tillit frå studentane. Vi ønskjer lukke til med arbeidet – du kan lese kva ho vil fokusere på her.

 

 

Ny luft på vei

kjerneboringArbeidet med nytt ventilasjonsanlegg for 4 nye avtrekkskap til 2.dre etasje er no godt i gang. Det skal bli to nye skap på Erwan sitt laboratorium og to nye skap på laboratoriet som Leif har disponert så langt. I tillegg skal det gjerast mindre arbeid på eksisterande anlegg i 3 etg. for tilknyting av 3 punktavsug.

kjerneboring2Dette vil tidvis gi noko støy, sjølv om det mest bråkete arbeidet (kjerneboringa) skjer utanfor undervisningstid (16:00 – 09:00 evt. i helger).

Klassifisering av kjemikalier: Kast eller Merk!

width_400I 2011 blei det innført nytt system for faremerking av kjemikaliar, sams for alle land. Kort fortalt skulle dei (gamle) oransje faremerka gradvis bytast ut med kvite faremerke med raud kant, jamfør figuren. I tillegg vart ein del symbol/piktogram endra, og det kom nye reglar om klassifisering, merking og emballering av kjemikaliar.

Ved utgangen av mai månad kan ordet «gradvis» strykast ut — frå 1. juni er det kun det nye regelverket for klassifisering og merking av kjemikaliar (CLP) som gjeld. Dette har konsekvensar for oss. Kjemikaliar som er innkjøpt etter 2010, vil alt ha korrekt merking.  For kjemikaliar som er eldre enn frå 2011, har vi to val: anten (1) å kaste kjemikaliet i tråd med gjeldande reglar, eller (2) å merke kvar behaldar med nye faresetningar og nye piktogram.

Til (1): Dette er eit glimrande høve til å sanere i kjemikalielageret – Bruk han!

Til (2): Nye merkelappar får du hos Lisbeth. Lukke til!

Legg merke til at ny merking skal på plass snarast og må følgjast opp av romansvarleg. Dette vil bli tema på førstkomande vernerunde.

Spørsmål? Ta kontakt med Lisbeth!

width_640-height_311-mode_max-anchor_middlecenter

Oppussing av Kjem110-lab

Foto: Marit

Foto: Marit

Undervisningslaboratoria våre i 4. etasje har lenge sett svært nedslitne ut, med tapeten på vei ned frå veggene. Det er naturlegvis ikkje kjekt at dette blir fokus i det første møtet som nye studentar får med eksperimentell kjemi. Samstundes er inventaret på i Kjem110-laboratoriet freda, slik at det er ein omstendeleg prosess å føreta naudsynt vedlikehald. I fjor sommar gjennomførte EIA oppussing av A-delen av Kjem110-labben, og det har no blitt klart at sommarpausen vil bli brukt til tilsvarande oppussing av B-delen. Hjelper det å pusse opp? Sjekk sjølv – i før/etter-biletet! Takk til EIA!

Riktig god 17. mai! Happy May 17th!

Riktig god 17. mai feiring til alle på Kjemisk institutt!

(c) Colorbox

(c) Colorbox

Universitetsleiinga oppfordrar både tilsette og studentar til å delta i hovudprosesjonen 17. mai. Oppstilling seinast kl. 10.15 i kolonne 3 på Koengen. Uansett om du følgjer oppfordringa eller ikkje – utsiktene til ein føremiddag med sol er gode – nyt dagen og Bergen!

Summer time

Starting today and lasting until September, 14, the regular working hours for the administrative and technical staff is 8 am to 3 pm (0800-1500). A practical consequence is that the Chemistry Office closes at 3 pm.sunflower

Påmeldingsfrist for Mastersermonien I DAG

img_0044Fakultetet har etablert en fin tradisjon for å feire studenter som har fullført/kommer til å fullføre en mastergrad ved fakultetet studieåret 2016/2017. Programmet inneholder høytidelig feiring av alle kandidatene, taler og et musikalsk innslag. Etter seremonien blir det enkel servering.  Både kandidatene og deres veiledere ønskes varmt velkommen til mastersermoni i Universitetsaulaen fredag 2. juni kl. 14.00. Påmelding skjer her. Frist for påmelding er idag – så her er det viktig å handle! Fullstendig program blir sendt på e-post til alle påmeldte.

masterseremoni-2-kjemi-og-nano-10062016

 

Next page →
← Previous page