About nkjkbView all posts by nkjkb

Masters of June

1706_mscthesesJune is a busy month when it comes to MSc graduations, for students, supervisors and examiners, but even more so for Nina and those serving on the internal reviewer board, headed by Nils Åge.  About 20 theses have been examined thus far, with still a few to go. A big Thank to all involved, and Gratulations!! to the freshly minted Masters!

Visit Expo2017 @ Kronstad

expo-logo-172

Tomorrow, on June 14 from 10 am to 4 pm, more than 500 new engineers will present their bachelor and master projects with creative stands at Campus Kronstad. This is a great opportunity for insight into the research activities at the Faculty of Engineering and Business Administration at the Western Norway University of Applied Science (aka Høgskulen på Vestlandet).

Jan Petter goes to Gothenburg

jan_petter_hansen_ny_prefekt_webbJan Petter Hansen, former head of Department of Physics and Technology and one of the promotors for establishing nanoscience as a topic of research and education at UiB, has accepted a position as head (prefekt) of the Department for Space, Earth and Environment (SEE) at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Chalmers has a two-level, faculty-less organization and as of May 1, 2017 SEE is one of altogether 13 departments. While mobility among senior scientific staff is often found wanting in Norway, here is an exception. We wish Jan Petter every success in his new position!

, juni 9, 2017. Category: Person.

Lisbet Sørensen disputerer onsdag 14. juni for ph.d.-graden

lisbet_sorensenAvhandlingen hennes har tittelen “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”. Her demonstrerer Lisbet at hyseegg er spesielt sensitive for oljeforurensning fordi eggene har egenskaper som fører til direkte interaksjon med oljedråper i vannsøylen etter et simulert oljeutslipp. Oljedråper blir fysisk klistret til hysens eggeskall, noe som fører til økt opptak av et stort spenn av giftige oljeforbindelser i hyseembryoet. Eggeskallet til torsk har derimot ikke den samme egenskapen, og unngår derfor i større grad interaksjon med sølt olje. Begge artene blir allikevel sterkt påvirket av giftige oljeforbindelser, og observerte effekter inkluderer hjertefeil og alvorlig deformasjon av ryggrad og kranie. Les mer om avhandlingen her.

Tid og sted for disputas: Onsdag 14. juni kl. 10.30 i Auditiorium 5 (3. etg, Geovit.).

PhD seminar over given topic – today!

 MSc ISELIN CECILIE SALMO, PhD student at our department and an employee at Uni Research CIPR, delivers her trial lecture over salmo_iselin_ny_host_2011-jpg-185x201_q85_crop-scalegiven topic for the partial fulfillment of the requirements for the degree of ph. d. The lecture will be evaluated by a committee consisting of  Anne Marit Blokhus, Egil Nodland and Erwan Le Roux.

The title of her talk is How efficient is CO2 storage, and what impact can it have on climate change?

Tripletten (3069) at 12.15 today, June 8. Be there and support our PhD students!

Nanodagen

Nanodagen er eit sikkert teikn på overgangen frå vår til sommar. Årets Nano100-kull presenterer forskningsprosjekta som dei har vore med på gjennom heile våren, i form av ein open posterframsyning i vrimlearealet i 1. etasje, nedanfor kantinetrappa. Arrangementet gjekk av stabelen sist fredag, lett forkorta på grunn av nær kollisjon med masterseremonien. Vinnarar av årets posterpris blei Ranveig, Julie, og Johan – vel fortent!

Foto: Thorstein

Foto: Thorstein

 

Alexander og Jarle vinn Universitetsforlagets lærebokpris!

Foto: Universitetsforlaget

Jarle S. Diesen (HVL) og Alexander H. Sandtorv er velkjente personar for mange på Kjemisk institutt – Jarle som sensor i mange samanhengar, og Alexander som tidlegare phd-kandidat frå KI og no postdoktor og foreleser ved Portland State University. Dei to er i gang med å skrive lærebok om Moderne organisk kjemi og har blitt tildelt Universitetsforlaget sin lærebokpris! Dette er ein pris for beste lærebokidé og vurderinga er basert på eit prøvekapittel og ei kort skildring av prosjektet. Vi gratulerer og ønskjer lukke til med fortsetjinga av skriveprosjektet!!

Per Bakke er ny dekan på Det medisinske fakultetet

Foto: På høyden

Foto: På høyden

I siste Universitetsstyremøte fekk MOF både nytt navn og ny dekan! Fram til han tek over som dekan, er Per Bakke instituttleiar ved K2, som har ansvar for farmasistudiet. I intervju med På høyden flaggar Per ambisjonar om å gjere «fakultetet til det foretrukne fakultetet i landet for studenter innen medisin, farmasi, odontologi og ernæring.» Han ønskjer også å trekke fakultetet nærare resten av verksemda til universitetet. Vi ser fram imot godt samarbeid!

 

Stemningsfull masterseremoni

Foto: UiB

Foto: UiB

På fredag arrangerte MN masterseremoni i fullpakka Aula, med ca 150 deltakande MSc-kandidatar. Etter fine taler og vakre kunstneriske innslag, mottok MSc-kandidatane, ein etter ein, ei rose og helsingsbrev frå vår dekan. Arrangementet kan anbefalast til veiledarar og studentar – det er plass til fleire kjemistudentar til neste år!

Resultat frå val til Fakultetsstyret

Følgjande representantar er valgt som faste medlemmer i det nye Fakultetsstyret: For gruppe A: Tor Eldevik (MI), Bodil Holst (IFT), og Jan Arne Telle (II). For gruppe B: Lea Svendsen (GFI). For gruppe C: Lill Kristin Knudsen (MBI). For gruppe D: Ida Landmark Fjermestad,  og  Andreas Trohjell. Som nevnt tidlegare, vil Fakultetsstyret få to eksterne medlemmer: Jannicke Hilland og Jo Døhl.

Next page →
← Previous page