Category Archives: Hendingar


SOS Mexico

mexicoflaggTo help the victims of the two recent earthquakes that have devastated Mexico, Ivan and other members of the Mexican community in Bergen will be throwing a fund raiser tomorrow Saturday 23, at the restaurant Amarone in Østre Skostredet 12, from 2 to 6 pm. They will be selling food and organizing other family activities and all earnings will be donated to the Mexican Red Cross. More information on the Facebook page of the event

Seminar om patentering – 27. sept.

patentstyret

Patentstyret fra Oslo holder en forelesning for forskere, master- og ph.d.- studenter ved MatNat-fakultetet på onsdag 27. september kl. 10:15-13:00.

Presentasjonen omfatter innføring i patent, varemerke- og designbeskyttelse, verdiskaping med IPR (Intellectual Property Rights), patentinformasjon som informasjonskilde i FoU-planlegging (husk PatentPak!) samt bevissthet om egne og andres rettigheter. Dette er tema som aktuelle for mange på Kjemisk institutt (og ellers på fakultetet vårt).

Seminaret finner sted på Studentsenteret, seminarrom E (45 plasser), og plassbegrensningen gjør at det er nødvendig med påmelding. Påmeldingsfrist er 21. september og skjer her.

Chemists in Leiden for the ‘Write it Right’ workshop

wir_gio_mf

Scientific writing is a major work in any research. All PhDs, postdocs, researchers and professors have to write manuscripts, proposals, books and much more. Gadi Rothenberg’s “Write it Right” course focuses on how to organize a manuscript to maximize its clarity and impact. Seven participants from our Department attended this two-day course held in Leiden (Holland) on September 6-7. They were asked to submit a two-page manuscript that was reviewed by the instructor and used as basis for exercises during the workshop. Each participant worked to improve his own manuscript and acted as peer reviewer for the others. The participants are very positive about the content and the trainer.

From the left to the right in the picture: Raju, Anamitra, Giovanni, Puia, Ivan, Marco, and Sondre.

Sondre til Forsker Grand Prix

FORSKER GRAND PRIX 2017

sondreForsker Grand Prix er en formidlingskonkurranse der 10 forskere får fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere. I år som i fjor er Kjemisk institutt godt representert — denne gang ved PhD-student Sondre!

Forsker Grand Prix arrangeres i Bergen 27. september i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Dørene åpner kl. 18.00. Showet starter kl. 19.00.  Du kan få billetter her. Bidra til å heie frem Sondre!!

 

Tre nye siv.ing.-studium starta opp

Som mange har registrert, startar UiB og MatNat opp tre teknologiske studium i haust,  innan høvesvis Medisinsk teknologi, Energi og Havteknologi. I dag blei dette markert med gode og begeistra ord frå mange hald.2017-08-16_haraldw_opnar2017-08-16_kakefest

Studiet i medisinsk teknologi blir koordinert frå Kjemisk institutt, og Hans-René Bjørsvik har vore sentral i arbeidet med å utvikle studieprogrammet. Grunnemnet MTEK100 skal gå alt i haust. Her er Olav Kvalheim sentral i forhald til å koordinere og etablere hospiteringsplassar ved Haukeland Universitetssjukehus og UiB, medan Tarja Kvalheim (hovudarbeidsplass ved HelseFørde) er ansvarleg for førelesingar og kollokvium. Lukke til med studiet!

Welcome back to school

Hopefully you have all experienced an enjoyable summer vacation! This week we are receiving new and returning students in chemistry and pharmacy as well as to technology programs that include process and petroleum technology, nanotechnology, and for the first time ever, medical technology! Let us continue the proud tradition of the Chemistry Department in welcoming the students in a friendly, helpful and efficient manner!

Foto: Emil Weatherhead Breistein Opphavsrett: UiB

Foto: Emil Weatherhead Breistein Opphavsrett: UiB

Ina disputerer i dag

inaMSc Ina Hvidsten disputerer i dag for ph.d.-graden over avhandlinga «The Actinomycete Dietzia sp. A14101. Microbial Biosurfactants: A Semi-Quantitative Study of a Gram-Positive Bacterial Strain.» Opponentar er seniorforskarane Pedro Araujo, NIFES, og Sidsel Marie Nielsen, DTH.

Avhandlinga er eit ledd i arbeidet med å finne miljøvenlege kjemikalium som kan brukast i oljeindustrien. Arbeidet har ført til identifikasjon av ein serie overflateaktive sambindingar produsert av ein bakterie, og det vart kartlagt under kva vilkår desse blir produsert. Resultata gir grunnlag for betre forståing av potensielle bruksområde for denne bakterien i industriell samanheng. Sjå meir utførleg presentasjon her.

Disputasen finn stad i Auditorium 2 (RfB) og tek til kl 10.30.

Velkomne som tilhøyrarar!

Gode refleksjonar etter ARK

Det kom fram mange gode vurderingar, tankar, bekymringar og konstruktive forslag i etterkant av ARK-presentasjonen på HMS-dagen vår. Takk til alle for det gode engasjementet, og ei ekstra takk til Reidun, Lisbeth og Kristin for organiseringa av dagen og kvelden. Vi kjem tilbake med ei oppsummering og ikkje minst oppfølging av framlegg til tiltak, noko som også vil krevje at vi løfter i flokk.

170621_hms_2     170621_hms_1

Takk til HVL!

Takk for Høgskulen på Vestlandet for å ta godt imot oss på HMS-dagen vår på onsdag, og spesielt STOR TAKK til Marit, Einar Georg og Geir Martin som stolt viste fram laboratorium av svært ulike karakterar men har til felles at dei opnar for spennande undervisning og forskning. Vi skulle gjerne hatt meir tid — kanskje vi får kome igjen ved eit seinare høve?

 

170621_hms_5  170621_hms_4

Masters of June

1706_mscthesesJune is a busy month when it comes to MSc graduations, for students, supervisors and examiners, but even more so for Nina and those serving on the internal reviewer board, headed by Nils Åge.  About 20 theses have been examined thus far, with still a few to go. A big Thank to all involved, and Gratulations!! to the freshly minted Masters!

Next page →