Category Archives: Hendingar


Oppstart byggearbeid på KI

16839352-handyman-dog-work-in-progress-with-jackhammer-stock-photo-dog-hammerDet skal bygges nytt ventilasjonsanlegg for 4 stk avtrekkskap til Kjemisk institutt. I den forbindelse må det legges kanaler fra 5te til 2dre etasje (akse 5G/F). I tillegg skal det gjøres mindre arbeider på eksisterende anlegg i 3 etg. for tilknytting av 3 stk punktavsug. Dette vil til tider forårsake støy. Hovedparten av støyende arbeider foregå utenfor undervisningstid (16:00 – 09:00 evt. i helger). Anleggsperiode: mai – september 2017.

KFU goes North

A carefully selected group from our local chemistry student union, KFU, recently went on a study trip to NTNU (Trondheim) to get new ideas on how to develop their activities to the benefit of both bachelor and master students at the chemistry department. As the picture clearly shows and as they confirmed in the most recent Thursday lunch seminar, they were well received and got loads of inspiration and good ideas! The chemistry department would like to cheer on and support this important work and we all look forward to the new ideas turning into new activities!
lysbilde1

nanoBergen Brain-storming session

Nano2021 is a nanoscience and -technology program funded by the Norwegian research council. The next upcoming application deadline is May 24, with 41 MNOK in the pot. Importantly, this call allows for researcher projects («Forskerprosjekt»), which does not require industry participation. The call is detailed here. 170328_idea-meeting

On Tuesday 28, researchers from six different departments and institutions joined forces at the Department of Chemistry in a project-generation session within the nanoBergen network, with the purpose to establish local inter-institutional collaborations for the upcoming NANO2021 call as well as longer-term calls. Project ideas were presented that involve interesting nanoscience related to physics, chemistry and molecular biology, with downstream applications within e.g. technology, energy and medicine. In addition to the thrill of joining multidisciplinary scientific discussions, several concrete collaborations were established, inspiring similar meetings for future calls. Thanks to Christian for organizing this event!

Alexander presents his second book

Chemists have many talents, and former PhD-student at the chemistry department, Alexander Sandtorv, certainly fits the bill. This Saturday he is launching his second book. Different from the first one which was an introduction to chemistry, this time he has written a fantasy novel. You may join the party – see details here.

alexander_bok2

KjemiNytt.b anniversary today!

birthdayhatToday it is one year since the first posting on KjemiNytt.b.uib.no. The total number of posts has reached 122, approaching 3 postings per working week. The number of visitors is not bad but can afford growth. visit_kjeminytt

Interesting perspectives on BioFuel

Timg_0477he previously announced half-day seminar on the future of Norwegian biofuel featured a number of interesting talks, with highlights including economical perspectives by Gunnar Eskeland (NHH), the ongoing phasing-in of biofuel in the aviation industry (by the head of Avinor Flesland, Aslak Sverdrup), and research perspectives given by our own Tanja Barth, heavily supported by some of her team members (picture)!

One important take-home message is that Avinor aims to invest 100 MNOK in jet biofuels (2013-2022) and is very much interested in fruitful collaboration with academia and other stakeholders. The work programs for the last leg of Horizon2020 is about to be finalized, with the declaration of intent for renewable fuels for transport and bioenergy made available here. There is large demand for nice chemistry, and our NCP, Tor Ivar Eikaas, states that 60% of the total H2020-funding within this theme is saved for last three years (2018-20).

New instrumentation for Flow chemistry

January 16-17 will be days to remember for the Department of Chemistry. Modern instrumentation for flow synthesis was installed and a bunch of enthusiastic users from the section of Organic Synthesis and Medicinal Chemistry received training on the new system.flowchem

This installation represents a leap from equipment invented in the era of the alchemy (the glass flask) into modern computerized flow-chemistry instrumentation. It is a highly modular and versatile system composed by several feeding pumps, reactor manifolds and thus also various types of reactors. The control and monitoring program also allows combining in-house developed and third party equipment. The instrumentation is designed, produced and delivered by Vapourtec.

CRISTIN – 31. januar er frist for registrering for 2016

De fleste vitenskapelige publikasjoner vil normalt bli overført til Cristin automatisk,  men det vil alltid være noen som mangler. Til orientering: Det er ca 10 artikler på Kjemisk institutt’s pub-vegg som ikke er registrert i Cristin! Alle forskere må derfor kontrollere i Cristin at egne publikasjoner fra 2016 er korrekt registrert.
Dette har betydning for instituttets økonomi.
Alle vitenskaplige publikasjoner for 2016 må være registrert i Cristin innen 31. januar.
Husk også å inkludere konferansebidrag av ulike kategorier, populær-vitenskaplige publikasjoner og foredrag, bidrag i dagspresse og ellers hva du finner egne poster for i Cristin!

16. januar «Mitt UiB – nye muligheter for undervisning og vurdering» – et kjempenyttig temaseminar

Førstkommende mandag 16. januar kl 10.15 – 12.00 på Lille Auditorium, Høyteknologisenteret:

Antonella Zanna (Matematisk), Audrey Geffen (Bio) og Hans Flaaten (MOF) vil dele sine idéer og erfaringer med bruk av mulighetene i Mitt UiB for undervisning og vurdering.

Det første av en serie Mitt UiB – seminarer som MN vil arrangere for undervisere og studieadministrative. Dette første seminaret er åpent for alle som underviser, men vi inviterer spesielt med tanke på det pågående arbeidet med revisjon av studieprogram og emner.

Fyll inn påmeldingsskjemaet hvis du er interessert i å komme, så bestiller vi kaffe/te:

Påmeldingsskjema

Meld deg på – også om du er knakande flink til å bruke og utnytte mulighetene innenfor Mitt UiB, så skal dette seminaret være svært nyttig også for deg! – for så flink er du ikke enda

Jubileumsseminar i Aulaen fredag kl 13-16 – Geofysen er 100 år

allegt70_geofysisk_instI 2017 er Geofysisk institutt 100 år. Jubileet blir feiret gjennom hele året på ulike måter og gjennom forskjellige arrangementer. Det første arrangementet – Jubileumsseminaret i Universitetets Aula er i morgen, fredag 6. januar og er åpent for alle. Seminaret er i to deler, og spesielt sesjon 2, om fornybar energi, vil være av stor interesse for mange på Kjemisk institutt.

kl. 13.00-14: Geofysen – En lokal aktør på nasjonale og internasjonale arenaer

kl 14.15-16: Energi fra sol vind og vann – en lokal og global utfordring

Se flere detaljer her.

 

Next page →
← Previous page