Category Archives: Informasjon


Oppussing av Kjem110-lab

Foto: Marit

Foto: Marit

Undervisningslaboratoria våre i 4. etasje har lenge sett svært nedslitne ut, med tapeten på vei ned frå veggene. Det er naturlegvis ikkje kjekt at dette blir fokus i det første møtet som nye studentar får med eksperimentell kjemi. Samstundes er inventaret på i Kjem110-laboratoriet freda, slik at det er ein omstendeleg prosess å føreta naudsynt vedlikehald. I fjor sommar gjennomførte EIA oppussing av A-delen av Kjem110-labben, og det har no blitt klart at sommarpausen vil bli brukt til tilsvarande oppussing av B-delen. Hjelper det å pusse opp? Sjekk sjølv – i før/etter-biletet! Takk til EIA!

Summer time

Starting today and lasting until September, 14, the regular working hours for the administrative and technical staff is 8 am to 3 pm (0800-1500). A practical consequence is that the Chemistry Office closes at 3 pm.sunflower

Påmeldingsfrist for Mastersermonien I DAG

img_0044Fakultetet har etablert en fin tradisjon for å feire studenter som har fullført/kommer til å fullføre en mastergrad ved fakultetet studieåret 2016/2017. Programmet inneholder høytidelig feiring av alle kandidatene, taler og et musikalsk innslag. Etter seremonien blir det enkel servering.  Både kandidatene og deres veiledere ønskes varmt velkommen til mastersermoni i Universitetsaulaen fredag 2. juni kl. 14.00. Påmelding skjer her. Frist for påmelding er idag – så her er det viktig å handle! Fullstendig program blir sendt på e-post til alle påmeldte.

masterseremoni-2-kjemi-og-nano-10062016

 

Viktig vedtak i Fakultetsstyret

okonomiI møte 4. mai vedtok Fakultetsstyret at det skal opprettes en sentralisert økonomienhet med økonomifaglig styringslinje til fakultetsdirektøren. Den nye enheten vil primært omfatte alle økonomimedarbeidere som i dag har arbeidsplass ved de enkelte instituttene, og vil fordeles over to likeverdige noder (Realfagbygget og Marineholmen).  Det taes sikte på etablering og oppstart av ny enhet fra 1. september 2017. Mer informasjon.

Svele vs Waffles

sveleDear Chemists – This Friday is Svele-Friday, rather than Waffle-Friday. Svele is the traditional treat that made ferry crossings in the North-West something to look forward to. Inger Johanne will take her old-school takke (aka comal) back into business – and you are welcome to sample the result. Is svele better than waffles? You can be the judge of that!

Bli med på Forsker Grand Prix

fgprixForsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du er ph.d.-student ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta. Andre fordeler er: Anledning til å reklamere for det fantastiske fagfeltet kjemi og ditt eget forskningsprosjekt; Coaching, 2 fellessamlinger og 3 individuelle sesjoner; Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kameratrening, håndtering av presse; Blir attraktiv på arbeidsmarkedet!; Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer. Ta gjerne kontakt med Kjersti, for å høre om hennes erfaringer fra i fjor, eller hør henne fortelle her.

Oppstart byggearbeid på KI

16839352-handyman-dog-work-in-progress-with-jackhammer-stock-photo-dog-hammerDet skal bygges nytt ventilasjonsanlegg for 4 stk avtrekkskap til Kjemisk institutt. I den forbindelse må det legges kanaler fra 5te til 2dre etasje (akse 5G/F). I tillegg skal det gjøres mindre arbeider på eksisterende anlegg i 3 etg. for tilknytting av 3 stk punktavsug. Dette vil til tider forårsake støy. Hovedparten av støyende arbeider foregå utenfor undervisningstid (16:00 – 09:00 evt. i helger). Anleggsperiode: mai – september 2017.

Olav Thon Stiftelsens faglige priser

Utlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2018

olavthonInntil 10 priser, hver på NOK 500 000.-, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder. Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder.

Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjenestegjørende professorer eller førsteamanuenser innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk. Det er en forutsetning at også studentene står bak forslaget.

Søknad om støtte til forskningsprosjekter.  Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning». Søknader vil bli vurdert på basis av potensial og planer for involvering av studenter, om og hvordan nye undervisningsformer utvikles og implementeres, og på basis av vitenskapelig kvalitet. Søknadsbeløpet er begrenset oppad til 500 000 pr år for maksimum 3 år. Inntil 5 forskningsprosjekter vil bli støttet i 2017. Frist 15. september 2017.

Ta kontakt med instituttleder for ytterligere informasjon.

Val til Universitetsstyret

uib_ny1_730Det er ikkje berre franskmennene som får velgje. I dag startar valet til Universitetsstyret, og nettportalen er open til og med fredag 12. mai kl 1200. Du kan lese om kandidatane og korleis gå fram reint praktisk for å stemme, her. Lukke til!

Ny ordning for kredittbetaling av jobbreiser: Eurocard

Mange ansatte har i reisesammenheng benyttet UiB’s avtale med Diners kredittkort.  Denne avtalen er nå avsluttet. Til erstatning kan faste og midlertidig ansatte ved UiB søke om kredittkortet EuroCard. eurocardDette er et kredittkort med firmaansvar som utstedes i den ansattes navn. Kortet benyttes kun til reiserelaterte utgifter i jobbsammenheng og skal altså ikke brukes til private kjøp. Det beste med hele avtalen er at man ikke lenger trenger å søke om forskudd, for fristen for å betale regningen er så lang at man får bestilt billigbilletter i god tid i forveien. Faktura sendes til og betales av kortinnehaver. Mer informasjon finner du her.

Next page →
← Previous page