Category Archives: Møte


Sommerfest onsdag 21. juni

Velkommen til Kjemisk institutt sin sommerfest onsdag 21. juni kl. 19.30!

 

16839352-handyman-dog-work-in-progress-with-jackhammer-stock-photo-dog-hammer

Red Sun Restaurant i Kong Oscars gate 4.

Det blir servert en aperitiff og litt fingermat når vi kommer. Deretter blir det hovedrett, dessert og kaffe. Drikke utover dette betaler hver og en selv. Vi tar opp bestilling på forhånd og sender til restauranten.

Påmelding på ark i resepsjonen, husk å krysse av for ønsket rett. Frist 30. mai.

Aperitif and finger food will be served at arrival. Then follows main course, dessert and coffee.  Sign up for the summer party on the list  in the reception. We pre-order the food, so do remember to register what you would like to eat as well as any allergies.

Deadline for signing up is May 30.

NKS-seminar ”KLIMA- og MILJØANALYSER” i september

nks-fak-seminar_2017

Norsk kjemisk selskap-faggruppe for analytisk kjemi (NKS-FAK)  inviterer til seminar på UiB 14. september om Klima- og miljøanalyser.  Programmet inneholder 9 foredrag som dekker grunnleggende temaer innen analytisk kjemi som for eksempel god veieteknikk og kvalitetssikring, med problemstillinger fra nanopartikler, algegifter, paleoklima og luft/jord/vann. Analyse av både uorganiske og organiske parametere vil behandles. 6 firmaer vil ha utstilling og der vil være god anledning til å diskutere ulike problemstillinger med dem. Påmelding sendes siv.dundas@uib.no innen 7. september.

, mai 9, 2017. Category: Møte.

HMS-møte/HSE-meeting 21. juni

Kjære alle sammen, Kjemisk institutt vil gjennomføre et heldags HMS-møte onsdag 21. juni 2017, kl 09:00-14:00. Møtet er obligatorisk for alle ansatte på instituttet.220px-Wet_floor_-_piso_mojado Videre planlegges det sosialt samvær om kvelden (fra kl 1900) med bespisning!

Dear all, The Department of Chemistry will organize a full-day HSE meeting on June 21, from 09:00-14:00. Noteworthy, the meeting is mandatory for all employees. Additionally, there are plans in progress
for a social gathering including dining, in the afternoon from 7 pm!

Spør rektor!

rektoratSom forberedelse til rektorvalget 30.mars-5.april, blir det tirsdag 14.3 kl 13.30-15 åpent valgmøte for fakultetet med rektorkandidat Dag Rune Olsen sammen med prorektorkandidat Margareth Hagen og deres viserektorkandidater Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. De presenterer først kort sin valgplattform (se www.olsen2017.info), og deretter blir det rom for å stille spørsmål og gi innspill til valgplattformen.

Møtet holdes i auditorium 5 i Realfagsbygget, 3.etg.

, mars 13, 2017. Category: Møte.

Nyttig MN Workshop om læringsutbyte etc!

I forbindelse med revisjonen av studieplaner inviterer MN-fakultetet til workshop på onsdag den 15. februar kl 10.00 – 14.00 på seminarrommet på VilVite.excellent_teacher

Mange undervisere ved Kjemisk har sendt inn utkast til reviderte læringsutbyttebeskrivelser på sitt eller sine emner i BSc-studiet i kjemi. På denne workshop’en vil du få gode innspill til å videreutvikle utkastet ditt, spesielt med tanke på sammenhengen mellom formulering av faglige mål og egnede former for vurdering av måloppnåelse. Ivar Nordmo og Yael Harlap fra institutt for pedagogikk bidrar med kyndige innspill og nyttige utfordringer.

Påmeldingsfrist er 10. februar. Fakultetet bestiller te/kaffe og lunsj.

Alle kursansvarlige på instituttet er herved oppfordret til å melde seg på workshop’en:  Påmeldingsskjema

Seminar on high-throughput experimentation:

Room 3069 
Time: Thursday, February 16th 2017, starting at 12:15
12:15-13:00: Introductory lecture: “High throughput solutions for Chemistry, Materials Research and 
Biologics Formulation Development”
13:00-13:15: Coffee break
13:15-14:00: Presentation and discussion of some specific case study examples from various fields of
applications. In this session, the participants will have the opportunity to discuss with the speakers
about technical solutions for specific needs and applications. The priority list of the specific topics
would be organized according to the participants’ interests and requirements. Please send by email 
(Giovanni.Occhipinti@uib.no) a short description of the topic(s) you are most interested by 
Friday, February 3rd 2016 at 12:00.

Particle therapy in Bergen – Research and plans for a regional proton center.

Particle therapy has emerged as a promising treatment alternative for many cancer patient groups
and the number of facilities offering this treatment is rapidly increasing worldwide.
In Norway, a planning process for establishing this treatment has been ongoing for several years
and  1-2 centers are planned to be operational within 2022.

For more details; Today - 12.15, "The triplet", = room 3069.
Coffee, tea, and cookies will be served.
Welcome! Knute the Brute

Hvor går grensen for hva som kan beregnes?

Foredragsholder: Daniel Lokshtanov, professor, Universitetet i Bergen

Er det vanskeligere å finne en nål i en høystakk, enn å bekrefte at en nål faktisk er en nål? Er det lettere å finne høy i en høystakk med bind for øynene enn uten? Hvis man trenger å finne en nål i en høystakk, trenger man å lete gjennom hele høystakken? Disse spørsmålene er, utrolig nok, noen av de største og viktigste ubesvarte spørsmålene i informatikk, hvis den som leter er en datamaskin, nålen er en løsning på et beregningsproblem og høystakken er alt som ser ut som en løsning, men ikke er det.

7. februar 2017.  Tidspunkt: 19:00 – 22:00. Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47.

 

, januar 18, 2017. Category: Møte.

Fremragende underviser

excellent_teacherMN-fakultet innfører en meritteringsordning for gruppe-A undervisere i form av den pedagogiske kompetansebetegnelsen Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner). Frist for første søknadsrunde er 31. januar 2017. En vellykket søknad vil medføre lønnsøkning og gir medlemskap i fakultetets pedagogiske akademi. Møt opp på informasjonslunsj på torsdag 17. november for detaljer om hva ordningen går ut på!

På Veg

påvegKomande veke fokuserer heile MN-fakultetet på studie- og karriereplanlegging: KVA SKAL DU BLI – KVA ER MÅLET MED STUDIA – KORLEIS SKAL DU NÅ MÅLET? På tysdag kl 12.30-14.30 er det programvise føredrag frå tidlegare studentar. For oss er det verdt å merke seg at

  • i Aud. 3 kl. 12.30 – 13.00, kan du høyre Inger Høstmark fortelje om korleis ho TILFELDIGVIS havna I OLJEBRANSJEN. Inger fullførte mastergrada si i organisk kjemi i november 2011 og jobbar i dag som prosessingeniør i selskapet Aibel. Ho vil fortelje om kjekke år på universitetet, om korleis kjemi har gitt ho mange moglegheiter etter studietida, om ein tidlegare jobb på VilVite med undervisning og vitenshow, og om hennar naoverande jobb hjå Aibel. Mange vil dessutan kjenne Inger frå den store, frivillige innsatsen ho har gjort i Norsk Kjemisk Selskap.
  • i Aud. 2 kl. 14.00-14.30 fortel Maria Kolnes Lie om vegen FRÅ NANOTEKNOLOGI TIL KREFTFORSKING. Etter å ha fullført mastergrad i nanovitskap hausten 2013, jobbar Maria i dag som ph.d-stipendiat i forskingsgruppa «Cellnet» på Institutt for biomedisin. Her studere ho korleis nano- og mikromiljø påverkar cellene sin respons på kreftmedisin. Maria vil fortelje om mange fine år som student i Bergen og gje eit innblikk i arbeidskvardagen sin som stipendiat.Bjørn-Grung-291x300

Det fulle programmet for På Veg finn du på her. Ein hovudattraksjon er utdelinga av Undervisningsprisen — til Bjørn GrungDette skjer på tysdag kl 1200 – møt opp nedanfor kantina! Realistutvalget grunngjev tildelinga med arbeidet og innsatsen hans på KJEM110 og vektlegg   «evne til å variera undervisninga, stadig interessant undervisning og gode og morosame historier som passer godt til undervisninga. Andre viktige hovudpunkt er blant evna hans til å motivere og engasjere elever og ikkje minst vera ein som viser og forklarar overgangen frå elev på vidaregåande til student ved eit universitet. Han fortel om gode læringsmetodar og er ein viktig motiverande faktor for å få studentane til å møte opp på 08.15-førelesingane.» Det kan ikkje vere tvil om at dette fortener ein pris!

Next page →